Castaert Cam Meer informatie Castaert Cam


puppycam Meer informatie puppycam


Bezoek onze andere website:


U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

WeatherlinkIP

HAMweather, WeatherForYou, PWS WeatherHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,8°C 14,7°C Wind from ESEESE@14,8 km/h - 1025,3mb -0,5mb 0,5m 50km

14,7°C 13,8°C Wind from NWNW@13,0 km/h - 1025,3mb -0,7mb 0,1m 20km

15,4°C 14,2°C Wind from NNWNNW@18,4 km/h - 1025,7mb -1,4mb 0,2m 20km

13,1°C - Wind from NWNW@13,0 km/h - 1024,3mb -0,4mb - 20km

12,0°C - Wind from WW@18,4 km/h - 1018,9mb -0,3mb - 2km

12,0°C - Wind from NN@11,2 km/h - 1025,4mb -0,7mb 1,0m 9km

11,9°C - Wind from NWNW@11,2 km/h - 1025,6mb -0,7mb 1,0m 50km

11,6°C - Wind from WNWWNW@25,9 km/h - 1020,6mb +0,0mb 1,6m 4km

10,9°C - Wind from WW@14,8 km/h - -mb - 1,6m -

10,9°C - Wind from WW@22,3 km/h - 1018,8mb -0,2mb 1,5m 2km

-°C - Wind from WSWWSW@22,3 km/h - 1018,9mb -0,3mb - 1km

14,4°C 14,6°C Wind from NENE@18,4 km/h - 1025,9mb -1,4mb 0,7m -

11,0°C - Wind from NWNW@37,1 km/h - 1023,0mb +0,0mb - -

10,9°C 10,3°C Wind from WSWWSW@35,3 km/h - 1019,9mb - 2,3m -

14,2°C 14,9°C Wind from SESE@13,0 km/h - 1025,4mb -1,1mb 1,1m -

11,4°C 11,2°C Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1018,8mb -1,0mb 3,2m -

Sandettie Lightship at 04:00: Air:. 14,8°C, Water: 14,7°C, Wind: ESE@14,8km/h, Baro: 1025,3mb (-0,5), Waves: 0,5m Greenwich Lightship at 04:00: Air:. 14,7°C, Water: 13,8°C, Wind: NW@13,0km/h, Baro: 1025,3mb (-0,7), Waves: 0,1m Channel Lightship at 04:00: Air:. 15,4°C, Water: 14,2°C, Wind: NNW@18,4km/h, Baro: 1025,7mb (-1,4), Waves: 0,2m Anasuria AWS at 04:00: Air:. 13,1°C, Wind: NW@13,0km/h, Baro: 1024,3mb (-0,4), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 12,0°C, Wind: N@11,2km/h, Baro: 1025,4mb (-0,7), Waves: 1,0m Clipper AWS at 04:00: Air:. 11,9°C, Wind: NW@11,2km/h, Baro: 1025,6mb (-0,7), Waves: 1,0m Beryl A AWS at 04:00: Air:. 11,6°C, Wind: WNW@25,9km/h, Baro: 1020,6mb (+0,0), Waves: 1,6m Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 10,9°C, Wind: W@22,3km/h, Baro: 1018,8mb (-0,2), Waves: 1,5m North Sea at 04:00: Wind: WSW@22,3km/h, Baro: 1018,9mb (-0,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 04:00: Air:. 14,4°C, Water: 14,6°C, Wind: NE@18,4km/h, Baro: 1025,9mb (-1,4), Waves: 0,7m North Sea at 04:00: Air:. 11,0°C, Wind: NW@37,1km/h, Baro: 1023,0mb (+0,0), No recent reports. K7 Buoy at 04:00: Air:. 10,9°C, Water: 10,3°C, Wind: WSW@35,3km/h, Baro: 1019,9mb, Waves: 2,3m No recent reports. K2 Buoy at 04:00: Air:. 14,2°C, Water: 14,9°C, Wind: SE@13,0km/h, Baro: 1025,4mb (-1,1), Waves: 1,1m No recent reports. K5 Buoy at 04:00: Air:. 11,4°C, Water: 11,2°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1018,8mb (-1,0), Waves: 3,2m


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 04:00 14,8 14,7 ESE Wind from ESE 14,8 1025,3 -0,5 0,5 50
62305 Greenwich Lightship 04:00 14,7 13,8 NW Wind from NW 13,0 1025,3 -0,7 0,1 20
62103 Channel Lightship 04:00 15,4 14,2 NNW Wind from NNW 18,4 1025,7 -1,4 0,2 20
62164 Anasuria AWS 04:00 13,1 - NW Wind from NW 13,0 1024,3 -0,4 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 04:00 12,0 - W Wind from W 18,4 1018,9 -0,3 - 2
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 04:00 12,0 - N Wind from N 11,2 1025,4 -0,7 1,0 9
62144 Clipper AWS 04:00 11,9 - NW Wind from NW 11,2 1025,6 -0,7 1,0 50
63110 Beryl A AWS 04:00 11,6 - WNW Wind from WNW 25,9 1020,6 +0,0 1,6 4
63113 Brent "A" AWS 04:00 10,9 - W Wind from W 14,8 - - 1,6 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 04:00 10,9 - W Wind from W 22,3 1018,8 -0,2 1,5 2
63117 North Sea 04:00 - - WSW Wind from WSW 22,3 1018,9 -0,3 - 1
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 04:00 14,4 14,6 NE Wind from NE 18,4 1025,9 -1,4 0,7 -
62114 North Sea 04:00 11,0 - NW Wind from NW 37,1 1023,0 +0,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 04:00 10,9 10,3 WSW Wind from WSW 35,3 1019,9 - 2,3 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 04:00 14,2 14,9 SE Wind from SE 13,0 1025,4 -1,1 1,1 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 04:00 11,4 11,2 SSW Wind from SSW 40,7 1018,8 -1,0 3,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org